Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu gostyńskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) od
1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu gostyńskiego funkcjonują 3 punkty, w tym: Punkt nr 1,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez adwokatów i radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu oraz dwa punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, z czego w Punkcie nr 2 prawnicy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w Punkcie nr 3 prawnicy Fundacji Honeste Vivere z Warszawy świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Szczegółowe informację na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim znajdują się  http://www.bip.powiat.gostyn.pl/?c=1432


Od 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.


Wizytę w punkcie można umówić w następujący sposób:

- telefonicznie pod numerem telefonu: 881 008 140 czynnym od poniedziałku do piątku               w godz. 7:00 - 15:00,

- e-mailem na adres: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl,

- lub korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego na niniejszej stronie.

 

Uprawnieni

Przed umówieniem wizyty, sprawdź, czy jesteś osobą uprawnioną do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej. O tym, czy jesteś osobą uprawnioną, dowiesz się http://www.bip.powiat.gostyn.pl/?a=10704

 

Lokalizacja punktów

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godzin otwarcia znajdują się http://www.bip.powiat.gostyn.pl/?a=10705